Optometrie

Wat is optometrie?

Een groot deel van de dag zijn uw ogen zeer bepalend in uw functioneren. Ze zorgen ervoor dat u niets mist. Een op maat gemeten bril of contactlens zorgt ervoor dat u scherp ziet. Daarvoor gaat u naar een opticien, maar weet u dan of alles echt in orde is met uw ogen? U kunt daarvoor naar een oogarts of huisarts gaan maar u kunt ook terecht bij een optometrist. Optometrie is in de meeste Engelstalige landen al tientallen jaren een zelfstandig beroep in de eerstelijns gezondheidszorg. In Nederland is het beroep sinds 1988 in ontwikkeling en op 15 november 2000 is het officieel opgenomen in de wet BIG (wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg). Daarmee werd de optometrist wettelijk erkend als zorgverlener in de oogzorg! Vroeger deed alleen de oogarts het oogonderzoek en zorgde de opticien voor de bril en/of contactlenzen.

De optometrist voert een optometrisch onderzoek uit om eventuele oogafwijkingen (en pathologie) op te sporen. Vooral van belang is als er in de familie bepaalde oogaandoeningen voorkomen (glaucoom, netvliesloslatingen, suikerziekte etc.). Zo nodig schrijft men corrigerende brillenglazen, contactlenzen of andere optische hulpmiddelen voor. Tevens kan de optometrist visueel therapeutische adviezen en oefeningen geven. Als er een pathologische reden ten grondslag ligt aan de oorzaak van visuele klachten dan zal de optometrist rapporteren c.q. doorverwijzen naar de huisarts en oogarts.

De optometrist

Wij zijn aangesloten bij de Optometristen Vereniging Nederland (OVN). Onze naam is opgenomen in het register van de OVN, www.optometrie.nl. Daarnaast zijn wij ook ingeschreven in het KP-register (Kwaliteitsregister Paramedici) www.kwaliteitsregisterparamedici.nl. Optometrie zal vanwege de wachtlijsten en de vergrijzing een steeds grotere rol in de oogzorg in Nederland gaan spelen. Dit heeft als resultaat dat uw ogen sneller de zorg krijgen die ze nodig hebben. Uw oogzorg is bij ons in professionele handen. Onze gediplomeerde optometristen zorgen voor een goede oogmeting en staan u met raad en daad terzijde.

Bij welke klachten een optometrist raadplegen

Heeft u last van een van de volgende klachten dan kunt u gericht een optometrisch onderzoek door ons laten uitvoeren:

Het basis-onderzoek voor optometrie of orthoptie duurt 90 minuten en kost € 99,00. Een controle of vervolgonderzoek kan 30 tot 60 minuten duren en kost € 55,00.

Om een afspraak te maken voor een optometrisch onderzoek belt u met 0341 21 77 12 of mailt u naar zien@oogenoorzorg.nl