Oogmeting

Of het nu gaat om contactlenzen, het aanmeten van een bril of een controle van de ogen. Een goede oogmeting is eens per jaar voor iedereen van belang. Klik hier voor meer informatie over een oogmeting voor kinderen.

Kijkanalyse

Afhankelijk van een eerste kijkanalyse en de anamnese (medische voorgeschiedenis) bepalen wij welke oogmeting voor u van belang is en door welke specialist deze wordt uitgevoerd. Meestal stellen wij vooraf aan de telefoon al de nodige vragen, zodat de afspraak direct bij de juiste specialist is.

Soorten oogmetingen

Wij geven n.a.v. de oogmeting een advies voor het aanmeten van brillenglazen of contactlenzen. Met dit advies bent u vrij, om waar u wilt, een bril of contactlenzen aan te schaffen. Heeft u twijfels over geleverde brillenglazen of contactlenzen, wij kijken graag het product voor u na, zodat u zeker weet dat het hulpmiddel de juiste is.

Afspraak oogmeting

Sommige zorgverzekeraars vergoeden dit onderzoek, u kunt deze factuur dan ook indienen bij uw zorgverzekeraar. Om een afspraak te maken voor een oogmeting belt u met 0341 21 77 12 of mailt u naar zien@oogenoorzorg.nl

Tarieven

Bijziendheid en verziendheid

U kent het vast wel. De vraag die mensen aan elkaar stellen wanneer ze iemand tegenkomen die een bril heeft. 'heb je glazen voor dichtbij of verweg?' Met andere woorden: ben je bijziend of verziend? Maar wat is nu het verschil? Het beeld dat wij waarnemen wordt bepaald door ons netvlies. Bij mensen die verziend zijn valt dit punt net achter het netvlies en bij mensen die bijziend zijn valt dit punt net voor het netvlies. Mensen die verziend zijn zien in de verte goed en mensen die bijziend zijn kunnen goed zien wat dichtbij gebeurt.

Gezond oog

Gezond oog

U ziet zowel dichtbij als veraf goed.

Bijziendheid / Myopia

Bijziendheid

U ziet dichtbij goed, veraf minder goed.

Verziendheid

Verziendheid

U ziet in de verte goed, dichtbij minder goed.

Cilinder

Cilinder

U ziet zowel dichtbij als veraf net niet goed.


Bijziendheid / Myopie

Myopie? Ja, ik heb last van bijziendheid!

Verziendheid

Een bijziend of myoop oog is langer dan het ‘gemiddelde’ oog. Het brandpunt van de gebroken lichtstralen bevindt zich vóór het netvlies. Op het netvlies vormt zich een onscherp beeld. Hierdoor worden voorwerpen in de verte wazig waargenomen. De lichtstralen van een nabijgelegen punt kunnen nog wel scherp op het netvlies worden afgebeeld. Omdat een myoop beter dichtbij dan veraf kan zien, heet hij “bijziend”.

Oplossing

Een negatieve lens (min-brillenglas) voor het oog trekt de invallende lichtbundel iets uit elkaar, zodat het brandpunt naar achteren verschuift. Het brandpunt wordt weer keurig op het netvlies afgebeeld en de bijziende ziet weer haarscherp.

Wanneer?

Bijziendheid ontwikkelt zich meestal tussen het 10e en 25e levensjaar. Beginnende bijzienden gaan graag wat dichterbij de televisie zitten. Zij hebben echter, in meer of mindere mate, moeite met het lezen van bijvoorbeeld verkeersborden op afstand. Om beter op het schoolbord te kunnen kijken, gaan kinderen liever vooraan in de klas zitten. Een ongecorrigeerde bijziende herken je vaak aan het ‘knijpen’ met de ogen, bijvoorbeeld bij het televisie kijken.

Wat is de oorzaak van bijziendheid?

De oogbol is relatief te lang of de brandpuntsafstand van de ooglens is te kort. Hierdoor worden de lichtstralen die het oog bereiken niet juist gebroken. Het brandpunt valt vóór het netvlies. Er zijn aanwijzingen dat bijziendheid erfelijk is. Echter blijkt steeds vaker dat ook langdurig nabijwerk een oorzaak kan zijn.

Hoe vaak komt bijziendheid voor?

Zo’n 30% van de bevolking is bijziend. Bijziendheid manifesteert zich meestal al bij schoolgaande kinderen en zet door tijdens de groei.

Hoe wordt bijziendheid vastgesteld?

Bij kinderen kan bijziendheid meestal eenvoudig worden vastgesteld, omdat ze vaak met de ogen knijpen. Ook hebben ze moeite met het kijken op het schoolbord, bij het televisie kijken of met het scherp zien in de verte. Volwassenen merken vaak dat ze moeite hebben met het autorijden, meer nog in het donker.

Kan een bril of contactlenzen bijziendheid corrigeren?

Met een bril of contactlenzen is bijziendheid optisch simpel te corrigeren. De breking van de lichtstralen die het oog bereiken wordt iets veranderd en het beeld wordt naar achteren verschoven en òp het netvlies in plaats van ervoor geprojecteerd.

Is een bril dragen nodig?

Een correctie is vaak noodzakelijk om goed te kunnen zien. Als uw gezichtvermogen is verminderd, dan adviseren wij een op uw ogen afgestemde correctie. Soms is een correctie voor bepaalde situaties zoals televisie kijken en autorijden voldoende.!


Verziendheid

Verziendheid

Een verziend of hypermetroop oog is korter dan het normale oog. Het brandpunt van de gebroken lichtstralen bevindt zich achter het netvlies. Hierdoor vormt zich op het netvlies een onscherp beeld en worden voorwerpen wazig waargenomen. Door de ooglens boller te maken (accommoderen) kan het beeld toch af en toe scherp worden gesteld. U moet zich ongewild extra inspannen om – zelfs op afstand – goed en scherp te kunnen zien. Dichtbij zien vraagt een nog grotere inspanning, als dit al lukt. Deze extra inspanning van de oogspieren veroorzaakt meestal moeheid, spanning en een behoorlijk gevoel van ongemak.

Jong en oud

Verziendheid komt bij jongere mensen minder snel aan het licht, omdat jongeren over voldoende accommodatievermogen beschikken om deze oogfout te corrigeren. Dit permanente corrigeren kan echter tot hoofdpijn en branderige ogen lijden. Bij ouderen daarentegen neemt het accommodatievermogen langzaam af. Met een positieve lens (plus brillenglas) voor het oog wordt het licht extra gebroken. Het brandpunt wordt precies op het netvlies afgebeeld en we zien weer scherp.

Beginnende verziendheid

Wie beginnend verziend is, ziet minder scherp op korte afstanden. Het zicht in de verte blijft vaak goed. De eerste tekenen van verziendheid zijn vermoeide en branderige ogen, concentratieverlies en hoofdpijn. Een verziende heeft de neiging een krant of een leesboek verder weg te houden. Beeldschermwerkers gaan verder van het beeldscherm zitten. Verziendheid of hypermetropie is geen ziekte. Het is een ‘schoonheidsfoutje’ van de natuur.

Wat is de invloed van verziendheid op mijn gezichtsvermogen?

Als uw ooglens een voorwerp niet meer scherp op het netvlies kan projecteren gaat u wazig zien. Als u vermoeid bent kost het scherpstellen meer moeite.

Komt verziendheid veel voor?

Een groot aantal mensen is min of meer verziend. De mate van deze oogafwijking bepaalt hoe ernstig uw problemen zijn met goed zien. Veel mensen met verziendheid stellen een bezoekje aan de opticien zo lang mogelijk uit.

Wat zijn de symptomen van verziendheid?

Mensen die verziendheid hebben krijgen problemen met de concentratie, een wazig zicht van dichtbij en pijn in de ogen. Ook vermoeidheid, hoofdpijn en brandende ogen komen naarmate de dag vordert veel voor. Alleen wie goed van dichtbij kan zien, voorkomt deze ongemakken.

Hoe stelt u verziendheid vast?

Verziendheid kunt u nauwkeurig meten met een oogmeting. Een standaard onderzoek zoals vaak op scholen wordt uitgevoerd, is vaak niet de beste onderzoeksmethode. Omdat een lettertest op afstand de basis vormt van dat onderzoek. Jonge verziende mensen accommoderen gemakkelijk en lezen de letter met een beetje inspanning probleemloos.

Hoe wordt verziendheid verholpen?

Verziendheid is geen oogziekte. De logische oplossing is dus een optische correctie. Een lichte mate van verziendheid hoeft niet altijd gecorrigeerd te worden. Dankzij extra inspanning van de oogspieren, kunt u vaak ook op korte afstand nog scherp zien. Pas bij een hogere correctie adviseert uw opticien u een bril of contactlenzen.


Leeftijdsverziendheid / Presbyopie

Verziendheid

Als we geboren worden is onze ooglens zeer flexibel. Een kind kan beelden vlak voor het oog haarscherp zien. Naarmate we ouder worden vermindert deze oorspronkelijke flexibiliteit echter snel. Het wordt moeilijk om het oog zodanig in te stellen dat we voorwerpen van dichtbij scherp zien. Dit merken we pas als we moeite krijgen met lezen. Meestal is dat tussen ons 40ste en 45ste levensjaar. Met name als we vermoeid zijn, moet de lens zich erg inspannen. Mensen klagen over ‘te korte armen’ bij het lezen. Het boek wordt op steeds grotere afstand gehouden. Dit moeizame lezen gaat meestal gepaard met vermoeidheid, hoofdpijn en concentratieverlies.

Andere symptomen

Ook het gebruik van een sterke lichtbron duidt op leeftijdsverziendheid. Bij veel licht werkt de kleiner wordende pupil als een kleiner wordend diafragma. Dit leidt net zoals in een fotocamera tot extra dieptescherpte. De vermindering van het accommodatievermogen gebeurt onafhankelijk van eventuele al bestaande oogafwijkingen. Het kan dus tegelijk voorkomen met bijvoorbeeld bijziendheid, verziendheid en astigmatisme.

Leesbril

De oplossing voor dit ongemak is een leesbril. Althans, voor mensen die voorheen nog niet brildragend waren. Voor wie al een bril droeg met plus of min glazen, biedt een bril met progressieve glazen uitkomst. In de leesbril of gecombineerde bril wordt een extra positieve sterkte aan de benodigde vertecorrectie van dat oog toegevoegd. De sterkte is uiteraard afhankelijk van de leesafstand en de leeftijd.

Wat is de oorzaak van presbyopie ?

Na de puberteit groeien de ogen niet meer. De ooglens blijft echter doorgroeien en de hoeveelheid cellen in de lens neemt toe. Hierdoor verliest de ooglens op den duur de nodige elasticiteit. Scherpstellen op korte afstand wordt moeilijker. Wanneer dit gebeurt verschilt van persoon tot persoon. In het algemeen treedt presbyopie na het veertigste levensjaar op.

Wat is presbyopie?

Presbyopie is de wetenschappelijke naam voor leeftijdsverziendheid, een veel voorkomend kijkprobleem bij mensen die de veertig zijn gepasseerd. In de volksmond wordt dit ook wel het probleem van de “te korte armen” genoemd.

Hoe herken je presbyopie?

Het meest opvallende symptoom is de manier waarop een presbyoop een boek of een krant leest. Om de letters weer scherp te krijgen worden de armen uitgestrekt. Ook wazig zien op leesafstand, hoofdpijn en vermoeide ogen duiden op deze oogafwijking.

Kan presbyopie worden voorkomen?

Helaas niet. Presbyopie is een natuurlijk gevolg van het ouder worden.

Hoe wordt presbyopie vastgesteld?

Tijdens een oogmeting wordt getest of u goed en scherp dichtbij kunt zien. De afwijking van beide ogen wordt nauwkeurig gemeten, omdat de ogen nogal eens verschillend zijn.

Hoe wordt presbyopie gecorrigeerd?

Presbyopie kan op verschillende manieren worden gecorrigeerd. Omdat deze afwijking vaak voorkomt in combinatie met andere veel voorkomende oogafwijkingen zoals myopie, hypermetropie of astigmatisme. Tijdens de oogmeting stellen wij exact vast welke correctie u nodig heeft om weer scherp en comfortabel te kunnen zien. Wij stellen dan ook vragen over uw gezondheid, uw werkomstandigheden en uw hobby’s. Op basis van deze aanvullende informatie adviseren wij u welke kijkoplossing het beste bij u past: een leesbril, een bril met bifocale of progressieve glazen, of contactlenzen.

Waarom moeten uw ogen rond uw veertigste regelmatig worden gecontroleerd?

Het minder flexibel worden van de ooglens is een continu proces. Daarom is het verstandig om regelmatig uw ogen te laten controleren.


Cilinder / Astigmatisme

Astigmatisme

Een cilinder?

Eén op de twee personen heeft het: astigmatisme. Astigmatisme treedt op wanneer het hoornvlies een onregelmatige kromming heeft, waardoor de invallende lichtstralen op een asymmetrische wijze gebroken worden. Hierdoor ziet u alles wat wazig en vervormd. Goed nieuws: astigmatisme is geen ziekte, wel een extra element om rekening mee te houden om uw blik weer scherp te krijgen. Ziet u niet echt scherp, heeft u last van vermoeide ogen of hoofdpijn en heeft u problemen met autorijden in het donker? Dan raden we u aan verder te lezen!

Astigmatisme is een veel voorkomende oogafwijking die door een onregelmatig gevormd hoornvlies wordt veroorzaakt. Het oppervlak van het hoornvlies is ellipsvormig, als een rugbybal, in plaats van volkomen rond, als een voetbal. Lichtstralen die door een ellipsvormig hoornvlies passeren, buigen ongelijkmatig, zodat er verscheidene brandpunten ontstaan. Daardoor is het zicht op de meeste afstanden vaag. Astigmatisme is gewoonlijk erfelijk, hoewel factoren zoals lage lichtniveaus en te veel werk van dichtbij ertoe kunnen bijdragen.

Hoe weet ik of ik astigmatisme heb?

Loensen, hoofdpijnklachten en vermoeide ogen zijn typische symptomen. In de meeste gevallen gaat astigmatisme samen met bijziendheid of verziendheid. Vijfenveertig procent van de mensen die zichtcorrectie nodig hebben, hebben enige mate van astigmatisme. De afwijking wordt gewoonlijk vastgesteld met een uitgebreid oogonderzoek.

Zal mijn zicht achteruit blijven gaan?

Na verloop van tijd kan de situatie veranderen, maar meestal blijft deze in de loop van de tijd relatief stabiel.

Hoe wordt astigmatisme behandeld?

Astigmatisme kan worden gecorrigeerd met een bril of met torische contactlenzen.Torische contactlenzen corrigeren de brekingsfouten en geven één enkel brandpunt op het netvlies waar het zicht het scherpst is.