Optometrie

Oogmeting bij kinderen

Met de ontwikkeling van het gezichtsvermogen bij kinderen is goede oogzorg van groot belang. Het kinderoog ontwikkelt zich de eerste decennia en is dan volgroeid. Bij niet vroegtijdig geconstateerde oogafwijking kan de ontwikkeling van het gezichtsvermogen belemmerd worden en zorgen voor blijvend verminderd zicht in de toekomst. Dit wordt ook wel een lui oog genoemd. Heeft uw zoon of dochter last van hoofdpijn of heeft hij of zij moeite met het lezen van het schoolbord? Dan is het verstandig een keer een oogmeting te laten doen, door een van onze optometristen.

De meest voorkomende redenen om de ogen van een kind door een optometrist te laten onderzoeken is wanneer uw kind:

  • Te dicht bij de televisie gaat zitten, of ‘op’ het papier om te lezen of te schrijven
  • Knijpt met de ogen
  • Hoofdpijn heeft na de ogen ingespannen te hebben
  • Zeer regelmatig last heeft van rode ogen
  • Een scheefstand heeft van de ogen (scheelzien)
  • Verschillen heeft in het gezichtsvermogen als het ene of het andere oog wordt afgedekt
  • Een van de ogen trekt weg, een ’lui’ oog

Visuele klachten en oogproblemen kunnen de schoolprestaties negatief beïnvloeden, daarom is het geen overbodige luxe om de ogen regelmatig te laten controleren.

De oogmeting

De oogmeting bestaat uit drie onderzoeken. Een oogmeting zonder druppels, een tweede meting waarbij druppels worden gebruikt, waardoor de accommodatie (scherp stellen) van het oog tijdelijk uitgeschakeld wordt en een derde oogmeting die na ca 2 dagen plaatsvindt. Uw kind kan hier wat hinder van ondervinden. Vanwege de vergroting van de pupil is uw kind gevoeliger voor licht en daarom raden wij u aan om een zonnebril mee te nemen. Het lezen kan tijdelijk ook wat minder zijn, vanwege het uitschakelen van de accommodatie. Het effect van de druppels is meestal binnen 1 dag uitgewerkt. Mocht uit onderzoek blijken dat nader onderzoek of overleg met u huisarts en/of oogarts of orthoptist gewenst is, dan zullen wij daarvoor zorgen.

Afspraak oogmeting kinderen

Sommige zorgverzekeraars vergoeden dit onderzoek, u kunt deze factuur dan ook indienen bij uw zorgverzekeraar.

Om een afspraak voor te maken voor een oogmeting bij kinderen belt u met 0341 21 77 12 of mailt u naar zien@oogenoorzorg.nl

Tarieven en duur